unity 4 demo

Cảm hứng: Butterfly Effect – Unity 4 Realtime Rendering

Mời các bạn xem 1 phim ngắn được render realtime bằng game engine Unity 4. Phim ngắn này trình bày một số tính năng vượt trội sẽ xuất hiện trong thế hệ kế tiếp của game engine này, cũng như củng cố thêm xu hướng Machinima – làm phim bằng game engine. Video được record realtime trên máy tính dùng CPU i7 và card GTX 680.

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)