UDK

Tài nguyên: Học UDK với Unreal University

UDK là phiên bản miễn phí của game engine Unreal nổi tiếng do hãng Epic viết. Unreal University là mô hình giáo dục được tài trợ bởi Epic Games và Autodesk nhằm cung cấp kiến thức một cách chuyên nghiệp và gần gũi nhất. Đầu tháng 11 vừa qua, tại sự kiện Montreal International Gaming Summit 2011, Unreal University đã trình bày các học phần của mình miễn phí và được ghi lại trên Youtube. Nếu đang tìm hiểu UDK, bạn có thể xem các video hướng dẫn này tại http://www.youtube.com/user/UnrealDevelopmentKit#p/u/5/e2njU4MffJI. Mỗi video trên dưới 1 giờ và có khoảng 10 video tất cả.

PS: Muốn xem thêm nhiều video hướng dẫn của UDK , các bạn có thể vào http://udn.epicgames.com/Three/VideoTutorials.html với 177 video đủ mọi đề tài.

 

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)