topology

Chuyên đề Character: Tổng hợp Topology và Modeling – 2

Lần này, chúng ta sẽ xem qua một số workflow làm đầu người các kiểu và tham khảo một số lưới mẫu nhân vật độc đáo.

1 : Không rõ tác giả

http://2.bp.blogspot.com/-HCBAe9fWOsA/TtAH9paTZiI/AAAAAAAABjk/JxigLLbTyBw/s1600/headsteps.gif http://2.bp.blogspot.com/-ZcZeP14GLNg/TtAHmdAbFWI/AAAAAAAABjc/jmhscpptWHc/s1600/face.jpg

READ MORE

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)