side effects showreel

Cảm hứng: Một số trailer và showreel ngoạn mục trong tuần

Chúng ta sẽ cùng xem qua CG trailer Planetside 2 của Blur Studio, cũng như các showreel mới của Autodesk, The Foundry, và Side Effects. Trước tiên là Planetside 2 và một số breakdown từ Matt Radford – FX Animator của Blur.

READ MORE

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)