self study

Hoạt hình: Tôi đang ở trình độ học viên. Tôi phải tập luyện bao nhiêu giờ? Bao nhiêu giờ là đủ để có thể làm việc chuyên nghiệp ở Mỹ?

Đây là một câu hỏi khó khác, vì câu trả lời là khác nhau với mỗi người.

Malcolm Glabwell viết, chúng ta mất trung bình 10.000 tiếng đồng hộ tập luyện và học tập cho bất kì ai để có thể thực sự giỏi giang ở một lãnh vực nào đó. 

Bản thân tôi, tôi chỉ thêm vào máy tính tất cả thời gian tôi học và tập luyện ở trường (bao gồm cả những bài vẽ tay), thời gian dành cho các sinh viên và tự rèn luyện. Tôi đã cộng tất cả lại, và kết quả là 18.400 tiếng tôi dành cho animation trước khi có công việc trong mơ ở ILM.

Điều đó nghe có vẽ “làm nãn lòng chiến sĩ”, và nó rõ ràng đã lấy của tôi hơn thời gian đòi hỏi là 10.000 tiếng, nhưng chúng ta đang nói về 5 năm tập trung vào học tập để có 1 demo reel giúp tôi vào được ILM. Tôi không có ý là đó là mức trung bình, nhanh hay chậm, nhưng chúng ta sẽ đi với tốc độ khác nhau khi chúng ta học và tập trung vào hoạt hình.Inflatable Games

Tôi sẽ… READ MORE

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)