qui trình làm việc

Hoạt hình: Qui trình làm việc (workflow) trong diễn hoạt nhân vật

Tôi từng nghe rằng, trở thành 1 nghệ sĩ diễn hoạt nghĩa là bạn phải học cả đời. Không điều gì trung thực hơn thế. Quy trình làm việc của tôi luôn thay đổi. Với mỗi cảnh hoặc nhiệm vụ tôi hoàn thành, dường như luôn có vài thứ tôi thích hoặc không thích về cách làm việc của mình. Hoặc, đôi khi yêu cầu kĩ thuật của một cảnh quyết định quy trình làm việc. Và, bằng cách quan sát cách làm việc của những nghệ sĩ diễn hoạt khác, giúp tôi biết vài điều mới và muốn áp dụng nó vào cảnh/ nhiệm vụ mình chuẩn bị làm. Điểm mấu chốt ở đây là: tìm kiếm một qui trình làm việc tốt nghĩa là cứ việc thử qua mọi thứ, cho đến khi bạn tìm thấy những gì phù hợp với mình. Bản thân tôi vẫn đang tìm kiếm những điều này. Tuy nhiên, tôi sẽ viết ra quy trình làm việc mà tôi thường sử dụng nhất.

Bước 1 – Nghiên cứu, tham khảo:
– Nói chuyện với đạo diễn và người chỉ đạo diễn hoạt (supervisor) trong quá trình bạn thực hiện cảnh.
– Kiểm tra… READ MORE

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)