painting

Concept: Video Painting Tutorials miễn phí của Feng Zhu

(trong video trên có 1 cảnh ở Việt Nam)

Bên cạnh việc giảng dạy ở trường (FZD School), Feng còn làm rất nhiều video tutorial painting miễn phí cho những ai không có điều kiện đến trường. Trong video Feng không chỉ nói về thủ thuật painting, mà còn nói về tiến trình làm việc, cách studio làm việc, cách suy nghĩ khi làm việc với deadline, vẽ như thế nào để 3d model có thể dễ dàng thực hiện, … và nhiều điều bổ ích khác.

 Link: http://www.youtube.com/user/FZDSCHOOL

Bạn có thể xem các tác phẩm của Feng ở đây: http://fengzhudesign.blogspot.com/

FZD School: http://www.fzdschool.com/

 

Tài nguyên: Khám phá thế giới 2D painting tại Ctrl+Paint

Các bạn thường bắt gặp các nội dung về 3D tại VIZVA hơn là 2D nhưng hôm nay thì khác. Các 2D artist (đây chỉ nói về vẽ trên computer thôi nhé) vẫn có một chỗ đứng riêng, một thế giới riêng, một sức hấp dẫn riêng. Nếu bạn đang tìm hiểu về 2D painting thì đừng bỏ qua trang ctrlpaint.com. Đây là website của 1 2D artist nổi tiếng tên là Matt Kohr. Anh là 1 2D freelancer sống tại Mĩ và Ctrl+Paint là website có các bài hướng dẫn vẽ 2D của anh.

“Có đầy các bài tut trên internet. Điều gì làm nên sự khác biệt? Tại đây các bạn sẽ tìm thấy những kiến thức nền tảng. Video trên Ctrl+Paint sẽ tập trung vào các nguyên tắc căn bản và kỹ thuật có thể áp dụng vào sáng tác của bạn. Tôi tin rằng tôi đã nhấn mạnh việc giải thích ‘tại sao’ hơn là chỉ hướng dẫn ‘làm như thế nào’..”

REMY dịch những dòng trên từ Ctrl+Paint. Các bài hướng dẫn của Matt có giá khoảng 10USD nhưng có rất nhiều những bài video khác miễn phí. Chúng dạy bạn những nguyên lý… READ MORE

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)