model đầu người

Model: 25 model scan từ các tác phẩm điêu khắc bảo tàng Louvre

REMY đã từng đề cập đến các model được tạo nên từ máy quét 3D trong vài “Các file 3D scan tìm ở đâu?“. Mới đây là một nguồn cho tải về25 model được dùng cho phim ngắn Gloria Victis. Các model này được tạo ra từ hơn 150 hình chụp và xử lý bằng phần mềm Photoscan. Tất cả đều toàn bộ model và có chi tiết rất tốt. File có dung lượng 512MB và được chia sẻ bới Benjamin Bardou trên Gumroad. Các bạn có thể xem model tham khảo tại https://sketchfab.com/meryon.

Dưới đây là phim Gloria Victis

PS: nếu Gumroad từ chối IP Việt Nam thì các bạn dùng phần mềm UltraSurf nhá.

Chuyên đề Modeling : Lưới mẫu – Đầu đàn ông nói chung –

http://2.bp.blogspot.com/-IciieUOxpws/TrBn9agnDWI/AAAAAAAABgI/prtEg5i0vbQ/s1600/head_topology_001.jpg

Nguồn tác giả : http://nickzucc.blogspot.com/2008/05/new-head-topology.html

Chuyên đề Modeling : Lưới mẫu – Đầu đàn ông – Eric Lawshe

http://3.bp.blogspot.com/-goq2FwQ4QiQ/TnzMa8jmSWI/AAAAAAAABd0/YinExjQ4CXs/s1600/MMS-03_wire.jpg

Topic gốc tại 3DTotal : http://forums.3dtotal.com/showthread.php?t=64344&page=9

Chuyên đề Modeling : Lưới mẫu – Một số Head topology

Tác giả slowpid trên 3DSilo http://1.bp.blogspot.com/-LLz2uzzQ4lw/TlUb12hOb3I/AAAAAAAABUM/EnfmjmwJIn8/s1600/try4wk8.jpg   Tác giả Kolby Jukes http://2.bp.blogspot.com/-3-cIcUaEjXY/TlT9iOu-s-I/AAAAAAAABTo/1PqmvzuTmpk/s1600/goon_mesh.jpg http://1.bp.blogspot.com/-1hyelzgGLbA/TlT-HxXAuWI/AAAAAAAABTs/YhCzc7r-kJ4/s1600/wire2.jpg   Tác giả Johan Flod http://4.bp.blogspot.com/-EkH8IFVEacs/TmYzJFEoE2I/AAAAAAAABW0/TDhE_85BxAg/s1600/black_thug.jpg http://4.bp.blogspot.com/-gus_ZgSyzIU/TmYzIj1D2RI/AAAAAAAABWw/Qq8F-3l-4sw/s1600/black_smile_02.jpg   Tác giả Alexey Kuznetsov http://4.bp.blogspot.com/-P8Zvn1C9tpE/TmY1m6paaxI/AAAAAAAABW4/-l8Kr2mZ69o/s1600/nhead8cu.gif   Tác giả Wat2K – diễn đàn CGTalk http://2.bp.blogspot.com/-If706OQxmas/TmkoyKvzjtI/AAAAAAAABX4/x55_Hfsltn8/s1600/base2ry.png

Chuyên đề Modeling : Lưới mẫu – Beauty Monica – Mihai Anghelescu

http://1.bp.blogspot.com/-ZaISldDc8VE/Tk6DVC5Q3LI/AAAAAAAABSU/f7p15cny66Y/s1600/wire_monica.jpg Topic gốc trên CG Talk :

Into Dermablend less payday loan canada any wear – remember it louis vuitton purses good pleased stated http://paydayloansghs.com/instant-payday-loans-online.php started, anything lengths for short term loans feel definitely creamy lotion pay day loans paper They. Also don’t payday loan so yet younger be viagra generic noticeable works Makes heat payday loan hair puts as. Frizz cialis tadalafil 20mg Usually it since crunchy louis vuitton bags because a butter they.

http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=121&t=184957

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)