mental ray

Kiến thức: Workflow

Workflow từ modeling đến rendering của Trường:
1. Zbrush (modeling: zsketch, zsphere, dynamesh)
2. Topogun (retopology + subdivision)
3. Zbrush (uv master, displacement map)
4. Maya (mental ray render)

Kết quả:

render time: 9s

Video hướng dẫn: 

Nếu các bạn có thắc mắc, góp ý thì cứ comment hoặc gửi mail cho Tr.

Maya: Thủ thuật với Material – Ciaran Dempsey

Vài thủ thuật với material nhằm làm giả SSS skin và tạo back light mà không làm tăng thời gian render. Video hướng dẫn do Ciaran Dempsey thực hiện

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)