machstudio

Tài nguyên: MachStudio Pro

Studio/GPU nay đã chia sẻ đứa con cưng của họ là phần mềm MachStudio Pro v2 miễn phí. Nay phần mềm chỉ thu phí hỗ trợ, đào tạo và tư vấn mà thôi. Lời nhắn nhủ của họ là hãy cùng nhau thay đổi thế giới 3D trở nên tốt đẹp hơn nhờ MachStudio. WAA! Xem ra REMY phải sắm ngay một con máy mạnh rồi.

Xem thông tin và tải phần mềm tại http://www.studiogpu.com/download/index

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)