làm video

Kiến thức: Hướng dẫn dùng Camtasia để làm video hướng dẫn

Phần mềm: Camtasia Studio Video hướng dẫn tiếng Anh: link Phần cứng: Micro Phone hoặc Head phone có micro (Trường đang dùng Head phone)

microphone2 image by Washington & Jefferson College © 2012

headphone_2

image by bestandworstever.blogspot.com

READ MORE

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)