KINH NGHIỆM

Kiến thức: Hệ điều hành 32 bit và 64 bit

Mình đang dùng hệ điều hành nào ta? Nếu bạn thắc mắc như vậy, nghĩa là bạn đang dùng hệ điều hành 32 bit. Vì 64 bit thường chỉ được cài cho những ai chủ động cài đặt/ yêu cầu cài đặt, nhất là trong giới làm đồ họa.

Khi bạn mua/ sửa máy tính, người bán sẽ hỏi bạn cài hệ điều hành nào, thì khi bạn trả lời thêm 64 bit. Ví dụ: Windows XP 64bit, Windows Vista 64 bit, Windows 7 64 bit, …

Vì sao? Vì hệ điều hành 64 bit sẽ sử dụng hết ram mà bạn cài đặt. Nhưng thực ra nó cũng có giới hạn: 512 Gi dành cho Windows 8 64 bit, 192 Gi dành cho Windows 7 64 bit, … (xem thêm: link)

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành 32 bit thì dù bạn có gắn thêm ram nữa thì máy tính cũng sẽ chỉ nhận tối đa là 4 Gi (thường là chỉ nhận khoảng 3.5 Gi).

Ghi chú:
64bit = X64
32bit = X86

Sử dụng nhiều ram thì sao? Như bài hướng dẫn mua máy tính đã đề cập: link. Những thao tác trong phần… READ MORE

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)