Kerkythea

Tài nguyên: Học diễn họa kiến trúc với Alex Hogrefe

Tên tuổi Alex Hogrefe chắc ko xa lạ với một số bạn là thành viên của diễn đàn suvn.net_cộng đồng sử dụng phần mềm Sketchup tại Việt Nam. Blog của anh được thành lập năm 2009 trong thời gian anh học Thạc sĩ ngành Kiến trúc tại Đại học Miami. Ban đầu đây chỉ là nơi trao đổi giữa Alex và giáo viên hướng dẫn về luận văn của anh. Dần dần cho đến khi anh tốt nghiệp thì blog này trở thành nơi anh gửi gấm suy nghĩ, giới thiệu tác phẩm và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Alex thú nhận mình đam mê đồ họa và cách thể hiện công trình kiến trúc. READ MORE

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)