hoạt hình 3d

Hoạt hình: Thủ thuật (phần 1)

Constrain* vào dụng cụ, không phải vào nhân vật
* Constrain: bắt dính, thuật ngữ trong phần mềm 3d, bạn dùng công cụ này khi muốn vật nào đó di chuyển theo 1 vật chủ, như tay cầm kiếm: tay là vật chủ (thực tế) – nhưng trong 3d bạn có thể làm ngược lại: kiếm làm vật chủ.

Khi bạn diễn hoạt nhân vật, đôi lúc bạn sẽ gặp vấn đề, khi một ai đó yêu cầu nhân vật tương tác với đối tượng nào đó. Anh ấy cần nắm cây chổi, cô ấy cần giữ cây kiếm, hoặc những điều tương tự.

Khuynh hướng tự nhiên của những người bắt đầu với diễn hoạt là constrain dụng cụ đó vào tay nhân vật, và sau đó khi bạn diễn tay nhân vật, dụng cụ sẽ đi theo.

Trừ những trường hợp ngoại lệ, điều đó là một trong những sai lầm nghiêm trọng, và nếu bạn thực sự quan tâm đến đường cong/ dòng chảy chuyển động (arcs) bạn sẽ càng đau đầu hơn.

Bây giờ, tôi đề nghị bạn sử dụng IK (inverse kinematics) trên cánh tay hơn là sử dụng FK (forward kinematics), dù tôi biết chắc… READ MORE

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)