goz

Kiến thức: Workflow

Workflow từ modeling đến rendering của Trường:
1. Zbrush (modeling: zsketch, zsphere, dynamesh)
2. Topogun (retopology + subdivision)
3. Zbrush (uv master, displacement map)
4. Maya (mental ray render)

Kết quả:

render time: 9s

Video hướng dẫn: 

Nếu các bạn có thắc mắc, góp ý thì cứ comment hoặc gửi mail cho Tr.

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)