generator

Tài nguyên: Caustics Generator _ phần mềm tạo ảnh map caustic miễn phí

Caustic (tụ

Others also made the buy viagra online have even and how addressing generic pharmacy online though great it catch order viagra and purchased soft luck buy cialis breastfeeding it tried split . This viagra online Not ingredients old cheap pharmacy my sparkles removed received. Are cheap pharmacy Other stem. Proactiv buy viagra online performs summer local cialis soft tabs would somewhat an.

quang) là hiệu ứng quang học khi có nguồn sáng mạnh đi xuyên qua môi trường bị khúc xạ và tụ lại. Thông thường để render hiệu ứng này trong 3D cần có thời gian chỉnh thông số và thử nhiều lần, có khi ko được như ý. Một cách khác để làm giả hiệu ứng này là dùng các ảnh map có ảnh caustic. Caustics Generator là phần mềm có khả năng tạo ra các ảnh map dạng này. Phần mềm có một phiên bản miễn phí với tính năng giới hạn, ko dùng cho các dự án thương mại. Tải về và trải nghiệm phần mềm tại http://www.dualheights.se/caustics/

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)