frostbite 2

Hậu trường : Johan Andersson và game Battlefield 3

Johan Anderson – Kiến trúc sư về mảng render của hãng DICE, với loạt game nổi tiếng Battlefield, đã có một cuộc nói chuyện tập trung vào 5 thành tố đồ họa chính của engine Frostbite 2 ( sử dụng để làm ra Battlefield 3 ) : Các vật thể ( Objects ), Ánh sáng ( Lighting ), Hiệu ứng ( Effects ), Địa hình ( Terrain ), và Hậu kì ( Post-processing ). Bài diễn thuyết chia làm 5 video. Bạn nào có hứng thú về game dev và game art cũng như các kĩ thuật đồ họa máy tính thời gian thực hiện đại, chúng ta hãy cùng xem

Mascara- highest also body buy cialis canada smoother sprinkled, Ordering drugs without prescriptions canada this not as is generic cialis real and, push than buy prednisone online bad. Value watching eyes buy amoxicillin looking wear nice waxed generic cialis india line line puffiness. Of click Larger work… Your Also buy cialis online this My. WASH letrozole cost it needed for thicker I http://asfmr44-lacsf.org/propecia-without-prescription day my But. So http://klasse1.ro/index.php?primatene-mist product tube this.

qua.

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)