free zbrush asset

Tài nguyên : Tải assets Zbrush miễn phí tại Digital 3D Models

http://www.digital3dmodels.com/products-page/freematerials/

Nghệ sĩ Nick Zuccarello đã mở 1 site để bán các model chất lượng cao của anh, đồng thời chia sẻ 1 số asset miễn phí cho mọi người. Hiện tại, khu vực Free trong trang Digital 3D Models gồm có 1 bộ model figure người, 1 scene startup trong Zbrush đã được tùy biến cho việc sculpt, và 1 bộ skull người chi tiết ở định dạng ZTL ( zbrush tool ).

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)