DỤNG

Kiến thức: Tìm kiếm hình ảnh miễn phí và hợp pháp trên internet

Có rất nhiều manipers hay matte painting artists hiện nay sử dụng hình ảnh trên mạng một cách tự do mà không màng tới bản quyền hình ảnh (có thể do không biết) và một số thậm chí còn sử dụng artworks của người khác để ghép vào ảnh của mình một cách vô tư. Không nên sử dụng internet như nguồn ảnh cho thiết kế của bạn. Như Feng đề cập rất thường xuyên trong các video tutorial của anh trên Youtube: bạn nên tự chụp ảnh của riêng mình mà sử dụng nếu không muốn gặp các vấn đề về pháp lý.   Thế nào là miễn phí (Royalty Free)? Royalty là phí, nếu bạn muốn sử dụng ảnh của ai đó để làm dự án của mình thì bạn phải trả phí cho bức ảnh đó (royalty). Còn nếu ảnh có ghi “royalty free”, nghĩa là bạn không phải trả tiền cho tác giả nếu sử dụng ảnh đó. Xem thêm: http://www.wisegeek.com/what-is-royalty-free.htm Các trang cung cấp ảnh miễn phí (một số trang phải đăng kí để tải ảnh): http://www.photogen.com/ http://blueblots.com/category/freebies/ http://www.pixelio.de/ http://www.morguefile.com/archive/ http://www.sxc.hu/ http://vizva.vn/category/all/resources/   Nhưng “royalty free” đôi khi không đồng nghĩa với miễn phí.… READ MORE

Zbrush: Masking và Selection Tools

Masking Phân loại: – MaskPen (tô lên đối tượng) & MaskLasso (tùy chọn) & MaskRec (tứ giác) Sử dụng: 1) Mask Pen – Ctrl + Paint = Mask – Ctrl + Alt + Paint = Xóa vùng đã Mask – Ctrl + Click Bên Ngoài = Đảo Mask – Ctrl + Drag Bên Ngoài = Bỏ Mask toàn bộ 2) Mask Lasso (tương tự) – Ctrl + Drag = Mask Lasso – Ctrl + Alt + Drag = Xóa vùng đã Mask – Ctrl + Click Bên Ngoài = Đảo Mask – Ctrl + Drag Bên Ngoài = Bỏ Mask toàn bộ Selection Phân loại: – SelectLasso (tùy chọn) & SelectRect (tứ giác) Sử dụng: – Ctrl + Shift + Drag = Hiện – Ctrl + Shift + Alt + Drag = Ẩn – Ctrl + Shift + Drag Bên Ngoài = Đảo Select – Ctrl + Shift + Click Bên Ngoài = Bỏ Select Kết hợp Polygroup: – Ctrl + Shift + Click vào Group = Hiện group chọn – Ctrl + Shift + Drag Bên Ngoài = Đảo – Ctrl + Shift + Click từng polygroup = Ẩn từng group * Ghi chú: – Buông chuột/ bút trước, buông bàn phím sau – Mask –> Ctrl + W = group & unmask

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)