dragon modeling

Chuyên đề Modeling : Model con rồng – Glen Southern

Làm thế nào để model một con rồng theo phong cách fantasy ?

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)