creature head

Chuyên đề Modeling : Head Modeling – Dave Komorowski

http://1.bp.blogspot.com/-FGL-pGLOasI/Tp8L28BOurI/AAAAAAAABeQ/HgqYWr0CEsk/s1600/tut15i.jpg Lưới mẫu trong một bài tuts model đầu quái vật của tác giả Dave, xem trọn vẹn tại : http://www.thehobbitguy.com/tutorials/polymodeling/index.html

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)