concept

Concept: Making of Orcs must Die!

 

David Kubalak là Art Director tại Robot Entertainment. Với 1 bộ phần nghệ thuật khoảng 18 thành viên, họ xây dựng hình ảnh cho game Orcs Must Die! Sau đây là một số hình ảnh concept

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)