cgcookie

Tin tức: CGcookie thêm thành viên Unity Cookie

Trang web chuyên về các bài hướng dẫn phần mềm mà VIZVA đã có lần giới thiệu (Xem thêm http://vizva.vn/2011/07/12/cgcookie_banh-ng%E1%BB%8Dt-cho-dan-cg/ và http://vizva.vn/2011/10/08/cg-cookie-co-them-m%E1%BA%A3ng-concept-cookie/) nay đã thêm thành viên Unity Cookie. Unity là game engine khá phổ biến, đặc biệt cung cấp cho các bạn một phiên bản miễn phí chỉ với vài tính năng giới hạn. Giá của Unity cũng khá mềm nên có thể các công ty game nhỏ ở Việt nam sẽ nhắm tới nó trong tương lai.

Để ăn bánh Unity, mời các bạn vào http://cgcookie.com/unity/

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)