cg guerilla project

Chuyên đề Modeling : Lỗi khi modeling bằng Sub-D – CG Guerilla Project

Một video tuts tuyệt vời giới thiệu qua các lỗi có thể mắc phải khi modeling Subdivision và cách hạn chế chúng của dự án CG Guerilla, tiếc là dự án này không còn được tiếp tục nữa sad

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)