basic

Chuyên đề Modeling : Tạo các hình khối Sub-D cơ bản

Loạt 3 video về modeling các dạng khối cơ bản sử dụng phương pháp Sub-D ( Sub-divide modeling )

Công cụ sử dụng : Modo ( cũng vì Modo là phần mềm modeling Sub-D mạnh nhất nên có 1 số thao tác trong video sẽ nhanh “xuất thần” winking )

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)