alien head modeling

Chuyên đề Modeling : Modeling đầu người ngoài hành tinh – Glen Southern

Trong loạt 9 video lần này, Glen Southern canada goose jacka sử dụng phương pháp poly-by-poly để model.

Công cụ sử dụng là Silo3D, tuy nhiên ta vẫn
cgjackets có thể áp dụng vào bất kì phần mềm 3D nào khác.

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)