7554

Tin tức: 7554 Launch Trailer

Trailer chính thức của 7554. Game không trực tuyến trên nền tảng đồ họa cao cấp đầu tiên tại Việt Nam. Ngày phát hành 26/11/2011 Đặt hàng trước qua www.7554.vn và www.vinabook.com từ 26/10/2011 Giá bán 249.000 VNĐ Fanpage www.facebook.com/Game7554

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)