2dartist

Tài nguyên: Khám phá thế giới 2D painting tại Ctrl+Paint

Các bạn thường bắt gặp các nội dung về 3D tại VIZVA hơn là 2D nhưng hôm nay thì khác. Các 2D artist (đây chỉ nói về vẽ trên computer thôi nhé) vẫn có một chỗ đứng riêng, một thế giới riêng, một sức hấp dẫn riêng. Nếu bạn đang tìm hiểu về 2D painting thì đừng bỏ qua trang ctrlpaint.com. Đây là website của 1 2D artist nổi tiếng tên là Matt Kohr. Anh là 1 2D freelancer sống tại Mĩ và Ctrl+Paint là website có các bài hướng dẫn vẽ 2D của anh.

“Có đầy các bài tut trên internet. Điều gì làm nên sự khác biệt? Tại đây các bạn sẽ tìm thấy những kiến thức nền tảng. Video trên Ctrl+Paint sẽ tập trung vào các nguyên tắc căn bản và kỹ thuật có thể áp dụng vào sáng tác của bạn. Tôi tin rằng tôi đã nhấn mạnh việc giải thích ‘tại sao’ hơn là chỉ hướng dẫn ‘làm như thế nào’..”

REMY dịch những dòng trên từ Ctrl+Paint. Các bài hướng dẫn của Matt có giá khoảng 10USD nhưng có rất nhiều những bài video khác miễn phí. Chúng dạy bạn những nguyên lý… READ MORE

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)