100 characters

Cảm hứng : 100 nhân vật 3D – William Vaughan

Video chứa 100 nhân vật được model bởi William Vaughan. Ta có  thể học được nhiều thứ về việc đi lưới và topology từ video này.

Xem trực tiếp tại Youtube :

Hoặc tải file .mov chất lượng cao để xem lưới rõ hơn : ftp://ftp.newtek.com/multimedia/movies/w3dw/100Characters.mov

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)