2D: 400.000 tác phẩm nghệ thuật độ phân giải cao

Viện bảo tàng Nghệ Thuật Đô Thị (Metropolitan Museum of Art) cung cấp cho chúng ta một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật với độ phân giải cao. gần 400.000 tác phẩm nghệ thuật của VanGoth, Monet, Picasso, tượng Hi Lạp, tranh thư pháp Trung Hoa,… bạn có thể tìm thấy tại http://www.metmuseum.org/.

Lưu ý là các ảnh này được phát hành dưới dạng OASC (Open Access for Scholarly Content _ tự do truy cập để học tập) nên ko được dùng vào mục đích thương mại đâu nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)