Tài nguyên: Ảnh cắt sẵn tại Digital Cutout

VIZVA đã giới thiệu với các bạn nhiều trang web với ảnh 2D cắt sẵn dùng ghép ảnh Photoshop , sau đây là một trang web tương tự. Digital Cutout là website cung cấp ảnh cắt sẵn của người, cây, xe,.. và nhiều thứ khác. Ngoài ra các bạn còn có thể download sky background và texture. Tất cả đều miễn phí và có thể sử dụng tự do. Digital Cutout còn có sẵn các bài hướng dẫn sử dụng các ảnh 2D đó.

Chúc các bạn tìm được những tài nguyên cần thiết cho công việc của mình tại  http://www.digitalcutout.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)