Tài nguyên: Tài nguyên đồ họa tại SDWCreative

Stacy David Wallingford là một nhà thiết kế đồ họa trẻ tuổi. Website của anh ngoài việc là nơi để liên hệ công việc và trưng bày các tác phẩm còn chứa khá nhiều tài liệu về đồ họa. Ngoài các bài viết, tác phẩm đồ họa của các đồng nghiệp làm cảm hứng, bạn có thể xem các bài hướng dẫn và tải các tài nguyên miễn phí. Hiện tại có khá nhiều texture, Photoshop brush, file vector,… cho các bạn download.

Website của Stacy là www.sdwhaven.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)