Texture: Tải tài nguyên 2D miễn phí từ samuriah(dot)com

Tại trang samuriah(dot)com bạn sẽ tìm thấy texture cho thiết kế 3D, các file PSD cho thiết kế đồ họa, các ảnh chụp tham khảo. Các ảnh này đều có chất lượng tốt và kích thước khá lớn. Texture có kèm thêm map bump hoặc dispacement và đã được xử lí seamless. Đa phần đều miễn phí trừ một vài bộ đặc biệt nhưng giá cũng rất mềm. Bạn có thể tải file ko cần phải đăng ký gì nhưng bạn có thể tạo 1 tài khoản để được thông báo khi có sản phẩm mới . Nếu bạn thích dịch vụ của samuriah và muốn ủng hộ, bạn có thể quyên góp …$1 để duy trì website. Trang này cũng có thư viện âm thanh vf video nhưng chưa nhiều lắm.

Tóm lại là tuy số lượng tài nguyên trên samuriah(dot)com ko nhiều lắm nhưng bạn có thể tìm thấy những texture chất lượng tốt. Hi vọng trang này sẽ cung cáp nhiều texture hơn trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)