Tài nguyên: Design Resource Box – kho dữ liệu dành cho dân đồ họa

Bạn là dân thiết kế đồ họa 2D và bạn cần rất nhiêu những icon, web template, logo, font chữ… Bạn là 2D artist và bạn cần texture, Photoshop brush, Photoshop action,… Trên hết là các bạn cần nguồn ý tưởng để học hỏi, tham khảo. Tất cả những thứ đó các bạn đều có thể tìm thấy rất nhiều tại trang http://www.designresourcebox.com ,tất cả đều miễn phí. Đối với các bạn làm 3D như REMY thì cũng có thể tìm thấy các địa chỉ download model, texture mặc dù ko nhiều lắm. Tóm lại Design Resource Box đáng để thêm vào danh sách tài nguyên của các bạn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)