Tài nguyên: Freebies tại TrzyDeLab

TrzyDeLab là blog của Krzysztof Czerwiński, người Ba Lan. Tại đây các bạn có thể tìm thấy ảnh 2D người và xe được cắt sẵn để sử dụng trong các đồ án của mình. Hiện tại trên trang này còn có 9 cây 3D và một số tài nguyên dành cho C4D. Các bạn có thể sử dụng các tài nguyên này tự do miễn đừng bán lại. Xem và download tại http://trzyde.blogspot.com.

Nguồn: cgrecord.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)