Monthly Archives: October 2012

VIZVAtutor: Dựng hình bằng poly subdivide trong Blender

Lần này chúng ta làm quen cách dựng hình trong Blender sử dụng polygon và subdivide. Hình tham khảo lấy tại đây. Happy Blending!

READ MORE

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)