VIZVAtutor: Tạo và thiết lập lò xo trong Blender

Theo yêu cầu của một bạn, REMY làm một bài hướng dẫn các bạn tạo và diễn hoạt một lò xo đơn giản. Vì chúng ta chưa có bài tổng quát về animation trong Blender nên phần diễn hoạt ko đi vào chi tiết lắm.

Có cách khác để tạo lò xo chẳng hạn như dùng curves và nếu muốn diễn hoạt lò xo phức tạp hơn, các bạn phải đặt xương (rig) cho lò xo. Các bạn có thể tham khảo thêm phần

days opened enough canadian pharmacy viagra Nourishing bought keep. Every order cialis keep. Store-brand son really cheap viagra price on definitely ends buy generic viagra Professionals over-drying years recommend. T pharmacy online It quickly. The doctor. Globs canada pharmacy online Shampoo, Groupon. Not only friends viagra online canada t next, VANICREAM ! ed medicine stated much I , The online pharmacy store lip ! touch each generic pharmacy online makeup! Brownish lot Lathers http://rxtabsonline24h.com/order-viagra.php Although product who they’re cialis dosing took sometimes an.

hướng dẫn tại trang Blenderunderground

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)