VIZVAtutor: Thiết lập hình tham khảo trong Blender

Để chuẩn bị cho việc dựng hình một cách chính xác, các bạn cần load một số hình tham khảo, còn gọi là blue-print, vào bên trong giao diện phần mềm 3D. Trong video này REMY sẽ hướng dẫn 2 cách để thiết lập blue-print trong Blender. Happy Blending!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)