Tin tức: Torque 3D game engine nay đã open-source

Game engine Torque có 11 năm phát triển nay đã quyết định open-source. Phần mềm này có giá ban đầu chỉ 100$, hiện nay là 179$ nhưng vừa công bố mở mã nguồn từ ngày 10/09/2012 vừa qua dưới dạng giấy phép MIT (xem thêm về giấy phép MIT tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Giay phep_MIT). GarageGames_nhà phát triển Torque_ tuyên bố quyết định của họ làm thay đổi cách thức phát triển game. Chúc mừng các nhà phát triển game độc lập có thêm lựa chọn cho công việc của mình!

Xem thêm thông tin tại http://garagegames.com/community/blogs/view/21876

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)