Tài nguyên: Kho hình ảnh miễn phí tại Copyright Free Images

Chắc các bạn đã đọc bài Tìm kiếm  hình ảnh miễn phí và hợp pháp trên internet đăng trên VIZVA. Chúng ta luôn cần nhiều hình ảnh, càng nhiều càng tốt để tham khảo, để tạo texture, làm background… REMY xin giới thiệu một website mà nghe tên đã thấy miễn phí đó là http://www.copyright-free-images.com/. Ở đây có đến hơn 9000 ảnh cho đến thời điểm này, được chia thành 24 chủ đề chính. Các ảnh có chất lượng khá cao, rất rõ nét. Một số ảnh texture còn được xử lí sẵn, sẵn sàng sử dụng.  Điều thú vị là các ảnh này được cung cấp miễn phí cho cả mục đích cá nhân lần thương mại. Để ủng hộ website, bạn chỉ cần chỉ đường link đến địa chỉ trang web sau khi sử dụng ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)