Tài nguyên: Tải các model không gian tại trang web của NASA

Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) cung cấp cho các bạn hơn 100 model có liên quan đến không gian như vệ tinh, tàu con thoi, nhà du hành vũ trụ,… Các model này được phép sử dụng miễn phí, được lưu với nhiều định dạng như 3DS (3dsmax), BLEND (của Blender), LWO (Lightwave)

Download các model này tại http://www.nasa.gov/multimedia/3d_resources/models.html. Ngoài ra bạn cũng có thể download các texture như bề mặt trái đất, bề mặt mặt trăng, bề mặt các hành tinh khác tại http://www.nasa.gov/multimedia/3d_resources/images.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)