Cảm hứng: Kỹ xảo của “Transformer: Dark of the Moon”

Một vài cảnh kỹ xảo trong bộ phim “Transformer: Dark of the Moon” trình chiếu trong năm 2011 vừa qua do hãng Digital Domain và Industrial Light and Magic  thực hiện

Thiết kế âm thanh cho “T: DotM”

Ngoài kỹ xảo ra chẳng có gì đáng xem cả big grin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)