Monthly Archives: January 2012

Making of: Điểm lại những TVC hay nhất năm 2011

Cuối năm là lúc người ta ngồi tổng hợp lại những sự kiện đã xảy ra trong năm vừa qua. VIZVA xin giới thiệu bài tổng hợp các mẩu quảng cáo được đánh giá là hay nhất trong năm 2011 (có kèm making-of) do trang fxguide bình chọn


1. Canal+, Bear: vfx của Mikros Image

READ MORE

Chuyên đề Modeling : Lưới mẫu Kangaroo – Alexey Kuznetsov

http://2.bp.blogspot.com/-Fkm0z61shsI/TqKk9GfT8qI/AAAAAAAABfI/4h6Bn7krKYk/s1600/render_sc_15_2.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-XoHcR_u-qi0/TqKk9rDcTRI/AAAAAAAABfQ/2cBWjwGcnAg/s1600/render_sc_15_3.jpg

Website tác giả : http://leshiy3d.com

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)