Tài nguyên: Thêm trang web có nhiều hình người cắt sẵn

VIZVA đã giới thiệu nhiều trang web có các hình được cắt sẵn phục vụ cho thể hiện kiến trúc, sau đây là một trang tương tự. Các bạn hãy vào website  http://www.immediateentourage.com/ . Tại đây có khoảng 300 hình chụp  người 2D định dạng PNG rất tiện cho việc đặt vào các phối cảnh kiến trúc. Ngoài người ra trang này còn có các hình cắt sẵn của xe cộ, cây cối, động vật,… Bạn chỉ cần chọn hình và lưu vào máy, ko phải đăng ký gì cả, hoàn toàn miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)