Chuyên đề Modeling : Lưới mẫu – Đầu đàn ông nói chung –

http://2.bp.blogspot.com/-IciieUOxpws/TrBn9agnDWI/AAAAAAAABgI/prtEg5i0vbQ/s1600/head_topology_001.jpg

Nguồn tác giả : http://nickzucc.blogspot.com/2008/05/new-head-topology.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)