Making of: The last train

“The last train_Chuyến tàu cuối” là đoạn phim ngắn dài 1 phút của Animation Hub pha trộn giữa motion capture với diễn hoạt nhân vật.Phần mềm được sử dụng gồm có 3D studio max 12, fume FX, After Effects và Adobe Premiere

Và phần making of cho thấy quá trình làm phim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)