Tin tức: Autodesk thâu tóm Meshmixer

Tay trùm trong thế giới phần mềm 3D lại tiếp tục thâu tóm tiếp phần mềm Meshmixer (Xem thêm http://vizva.vn/2011/05/19/meshmixer/ trên VIZVA) Hiện Meshmixer vẫn còn miễn phí nhưng chắc chắn Autodesk sẽ tích hợp các tính năng tiên tiến của Meshmixer vào Mudbox để làm cán cân với Zbrush-Sculptris của Pixologic.

Thông tin về vụ sát nhập được đăng vắn tắt tại http://meshmixer.com/about.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)