Zbrush: Spotlight trong Zbrush 4r2

* Chú ý: video của dumpsoon.com Trường tập trung hướng dẫn thủ thuật và một số vướng mắc hay gặp phải.070-347
Các bạn xem video hướng dẫn Zbrush cơ bản do anh Sil thực hiện tại đây: http://vncomicfarm.com/index.php?showtopic=4834
Hoặc của Hà Thế Đức: vn.360plus.yahoo.com/​Blogs-3d/​article?mid=1335

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)