Chuyên đề Modeling : Lưới mẫu – Hình thể đàn ông – Teleki Raul Joshua

http://2.bp.blogspot.com/-Sm9p-M210VQ/TlV4no4jx0I/AAAAAAAABU4/OQq2uFkf1r4/s1600/21.jpg

Xem portfolio của Canada Goose Toronto tác giả tại : http://raul-reznek.cgsociety.org/gallery/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2017 (15)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)