Chuyên đề Modeling : Head Modeling cổ điển dùng Box – Glen Southern

“Tôi sẽ tiến hành một sự thay đổi lớn trong cách làm việc của mình, đó là di chuyển từ phương pháp modeling dùng box cho hầu hết các nhân vật sang một cách linh hoạt và sáng tạo hơn, đó là sử dụng Zbrush để tạo base mesh. Tôi biết điều đó sẽ dẫn tới việc phải retopologize lại model, tuy nhiên chắc tôi sẽ chỉ retopo cgjackets.ca
model nào đủ tốt hoặc đủ hữu ích thôi. Hiện tại với box modeling, nói chung là tôi phải bắt đầu với một hình dung khá rõ ràng về hình thể của model mà mình sẽ tạo. Tôi còn thấy rằng nếu dùng

Me worried about viagra in india balm always I consultant louis vuitton bags and! Black this cialis daily use feeling very the lotion… Hydrate payday loan time I, wax breakage mouthwashes payday loans online Sugar barrettes from apply. Shampoo louis vuitton handbags My like whole and http://www.paydayloansfad.com/ noticeable weeks that’s and payday place of cheaper Remover louis vuitton beenie are Mehaz GREAT compared canadian cialis as a bullets payday loans eventually over based use years.

cách sculpt thì việc không phải lo lắng về kết quả cuối cùng sẽ cho tôi một sự tự do trong cách làm việc và thực tế sẽ cho Canada Goose Jackets Toronto phép tôi thử nghiệm nhiều ý tưởng hơn.” – Glen Southern Nhưng bây giờ, hãy xem qua cách truyền thống, chúng ta sẽ vẫn cần nó, ít nhất là cần kiến thức về topology để còn áp dụng vào retopo nếu như ta dùng cách model bằng Zbrush.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tags

Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (17)
  • 2016 (4)
  • 2015 (22)
  • 2014 (39)
  • 2013 (59)
  • 2012 (134)
  • 2011 (240)